Utbildning

Finns det två olika varianter av Scrum-certifieringar?

Ja det finns det. Det är två olika organisationer som ligger bakom egna uppsättningar av Scrum-certifieringar. Scrum Allience1 har en uppsättning med certifieringar, och Scrum.org2 har en annan.

Innehållet i dem är väldigt lika, beroende på kontinent/land kanske de viktas lite olika i Scrum-världen. Jag personligen vill betona vikten av att vända sig till en dokumenterat bra kursledare först och främst, och inte titta alltför mycket på vilken organisation som ligger bakom. En del av de personer som arbetat fram certifieringskoncepten har dessutom gjort det arbetet för båda organisationerna.


Certifiering för Management 3.0 (framtagen av Jurgen Appelo) markeras med 3.
Certifieringar inom Lean (framtagna av Lean Enterprise Research Centre) markeras med 4.
Certifieringar inom Kanban (framtagna av LeanKanban University) markeras med 5.


Aqqurite1,3

Cedur2,3

Citerus1

Crisp1,5

Dataföreningen Kompetens

Informator2

Knowit3

Plan4

Softhouse Education1

Wenell

Advertisement